Districte Digital CV

L’Ajuntament d’Alcoi va signar el gener de 2020 el protocol d’adhesió a Districte Digital.

Espai tecnològic. Il·luminació natural

L’objecte d’aquest protocol és establir un marc comú per a promoure la col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoi, amb l’objectiu de desenvolupar el projecte Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

Aquest marc té l’objectiu de crear sinergies entre Districte Digital i empreses i institucions externes que vulguen iniciar col·laboracions i unir-se al hub digital que s’està generant, amb els objectius següents:

Objectius

  • Transformar la Comunitat Valenciana en una localització referent per a l’atracció i l’establiment d’empreses innovadores i tecnològiques.
  • Generar nou teixit empresarial que incremente l’ocupabilitat de personal qualificat.
  • Retenir el talent que es genera i fer que els professionals tinguen possibilitat de quedar-se en el nostre entorn i ajuden al creixement, la millora i la sostenibilitat d’un nou impuls de modernització.
  • Donar suport al desenvolupament de projectes d’innovació entre les empreses de Districte Digital.
  • Incrementar la competitivitat i internacionalització de les empreses madures.
  • Desenvolupar un paquet de serveis que aglutine empreses innovadores i/o de base tecnològica.

Logo 'Districte Digital Comunitat Valenciana'

Requeriments Districte Digital a Rodes

Després de la signatura del conveni signat entre Districte Digital i l’Ajuntament d’Alcoi, es va establir que Rodes albergaria una de les seus d’aquest projecte a la Comunitat Valenciana, amb el qual Districte Digital es compromet a disposar d’espais per a allotjar empreses de Districte Digital, així com organitzar esdeveniments, programes formatius i d’emprenedoria i iniciatives relacionades amb la transformació del sector empresarial.

Avantprojecte de Rodes i logo 'Districte Digital Comunitat Valenciana'

La seu de Districte Digital està situada a Alacant i disposa de tres edificis, que s’amplien amb uns altres dos nous, situats davant de la mar en el complex Agua Amarga i en el Moll 5 del Port d’Alacant.

Els tres edificis inicials disposen d’espais de 5.600, 5.900 i 2.700 m² per a allotjar empreses del Districte. Les que completen el conjunt de la seu d’Alacant disposen de 1.800 m² i 9.445 m² de superfície útil, respectivament.

Atés el creixement de Districte Digital, el projecte inclou la cobertura de tot l’espai reservat per a situar empreses de Districte Digital a Rodes. La tipologia i les característiques de les empreses que vinguen a Alcoi dependrà en gran manera de l’espai total disponible en el moment en què aquestes empreses s’interessen per a sumar-s’hi.

Respecte de l’espai per a organitzar esdeveniments, iniciatives i programes formatius relacionats amb Districte Digital, s’utilitzarà l’espai d’ús comunitari polivalent que apareix en el projecte.

Emprenedors, incubadores d’empreses tecnològiques i espai per a empreses tecnològiques de la zona.

Emprenedors, incubadores d’empreses tecnològiques i empreses tecnològiques de la zona també disposaran del seu espai. Es dedicaran diverses zones perquè emprenedors tecnològics del territori puguen desenvolupar els seus projectes, que es convertiran en un espai complementari a l’actual d’Àgora Emprenedors, de l’edifici Àgora.

Al mateix temps, empreses tecnològiques de la zona, ja constituïdes, també podran tenir un espai per a poder desenvolupar una part de la seua activitat, mantenir reunions, sessions de treball en xarxa o organitzar esdeveniments tecnològics amb clients i públic en general.

Aquests espais per a reunions i per a esdeveniments s’establiran a peu de carrer per a garantir la màxima accessibilitat.

La flexibilitat i versatilitat que ofereix el complex permetrà adaptar les zones d’ús comunitari polivalent a aquests espais de reunions i esdeveniments, fet que dependrà de la grandària d’aquests.